Om Grundejerforeningen Dybdalgård

Hvem kan/skal være medlem?
Beboerne på Dybdalgårdvej 16-26 og 43-161 i Ringe. Disse boliger er omfattet af kommunens lokalplan 80, der kræver, at der oprettes en grundejerforening for området.

Hvad kan/skal grundejerforeningen gøre?
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

I grundejerforeningens vedtægter står der, at foreningen bl.a. skal
1 Forestå drift og vedligeholdelse af fællesområder.
2 Bekoste fremtidige ændringer i fællesarealernes anvendelse.
3 Iværksætte snerydning og grusning af veje, samt vedligeholdelse af vejnet, stier og gadebelysning.
4 Varetage grundejernes interesser over for kommune og eventuelt andre myndigheder.
5 Være kontaktorgan, hvor kommunen kan indhente udtalelse om foreliggende sager, fx dispensationer i henhold til lokalplanen ved byggeri.
6 Fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisere foreningens formål, samt at underskrive og lade tinglyse deklarationer.
7 Udstede et ordensreglement for fællesområderne.

Kontingent til grundejerforeningen fastlægges på den årlige generalforsamling, hvor der også er valg til bestyrelsen. Ordinær generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes i marts.

Bestyrelsen (Generalforsamling 2020)
Viggo Christensen, formand
Peder Aaskov, næstformand
Paul Haue, kasserer
John Lund, sekretær

Niels Himmelstrup, suppleant
Jens Christian Maack, revisor
Christian Andersen, revisorsuppleant
 Nyheder

29.12.2015
Gadelys og hjertestarter
Styringen af gadelys er ændret,
så enkelte lamper nu er tændt
hele natten.
Link til træningsvideo i brug af hjertestarter:
Introduktion
Anbringelse af elektrode
Hjertemassage
Ekstraordinær generalforsamling
Referat (udsendt 14.8.2015)
Dagsorden 3.8.2015
Hvad hedder torvene?
Se numrene på Kubens skilt
Arbejdsdag 9.4.2011
Se Annettes billeder
Generalforsamling 30.3.2011
Se referat samt regnskab og budget
Vinteren 2010/11
Oprydning i mosen
August 2010
Sommerfest 2010
Oktober 2009
Oprensning af søen
August 2009
Sommerfest 2009
14.6.2009
"Ordensregler for fællesområderne" uddelt
Se ordensreglerne
14.6.2009
Regnskab og referat fra generalforsamlingen 2009 uddelt
Se regnskab og referat
23.4.2009
Kommunen laver "Retningslinier for carporte, markiser og tilbygninger, herunder udestuer"
Se retningslinierne her
19.2.2009
Indkaldelse til generalforsamling 24.3.2009
Se mødeindkaldelsen her
August 2008
Sommerfest 2008
23.6.2008
Dispensation ffra lokalplanen, så Dybdalgård kan nedrives og jorden udstykkes til 2 parcelhusgrunde
Se dispensationen her
April 2008
Høring om Dybdalgård
 
Sidst opdateret 02-08-20