Bebyggelsesplanen

Bebyggelsesplanen for området er lavet ud fra et ideoplæg, udarbejdet i 2002 af landskabsarkitekt Marcel Crutelles, Odense.
Luftfotoet herunder viser Kubens byggeri i centrum og mod vest, og indviduelt byggeri som randbebyggelse "på kanten" af det højtliggende område, både mod øst og mod syd.

Dybdalgård-bebyggelsen i luftperspektiv. Billedet er venligst udlånt af Kuben.

Billedet er venligst udlånt af Kuben.

På landskabsarkitektens plan herunder kan man se, at Kubens byggeri (C) er placeret på den forholdsvis flade "top", medens det individuelle byggeri (A og B) er placeret "på kanten af skråningen", hvor landskabet skråner ned mod Sallinge Å (B) og ned mod den tidligere etablerede bebyggelse på Dybdalgårdvej (A).

A+B   Individuelt byggeri      C   Kubens byggeri      D   Grønne områderDet individuelle byggeri ligger højt i forhold til omgivelserne Adgangsvejen til Dybdalgård-bebyggelsen. Op til Dybdalgård!
Det individuelle byggeri ligger højt i forhold til omgivelserne Til venstre: mosen og Sallinge Å.
Lige frem: op til Dybdalgård!

Lokalplanen indeholder bl.a. regler for, hvordan der må bygges i de forskellige delområder af bebyggelsen, for vejenes og stiernes udformning, og for anvendelsen af de grønne områder.

De to kort herunder viser, at landskabsarkitektens forslag til bebyggelsesplan er fulgt nøje i lokalplanen.

udkast og lokalplan

På nogle områder henviser lokalplanen til regler, der er udstedt af "højere myndigheder". Det gælder en lang række miljøkrav, bl.a. mht. til støj, men også i forbindelse med fællesområderne, idet dele af vore grønne områder er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

Se hele lokalplan80 (åbner i nyt vindue).


Sidst opdateret 26.7.2009