Dybdalgård nedrives i april 2009

Foreningen "Gården" får lov til at nedrive Dybdalgård og udstykke jorden i 2 parceller, så der kan bygges to ejerboliger i stedet.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sidst opdateret 11.3.2011