Ordensregler for fællesområderne

Af vedtægternes §3 stk. 7 fremgår det, at grundejerforeningen skal "Udstede et ordensreglement - gældende for fællesområder". Bestyrelsen fremlagde et forslag til ordensregler på generalforsamlingen 24.3.2009, og efter drøftelsen på generalforsamlingen har bestyrelsen udsendt ordensregler for fælleområderne.

Ordensreglerne er udformet således: (gældende pr. 14.6.2009)

1 Lokalplan 80 skal overholdes.
2 Haveaffald og sten må ikke efterlades på friarealerne. Evt.overskudsjord og affald skal køres på genbrugspladsen.
3 Ejeren af huse, der grænser ud til rabatten mellem vej og hus skal planeredenne og tilså den med græs, og efterfølgende holde den klippet som plæne.
4 Græsklipning med motorplæneklipper må kun ske på hverdage indtil kl. 20,og lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet kl. 9-18.

Bestyrelsen henstiller til, at man så vidt muligt også overholder de anførte tidspunkter for græsslåning, når man slår græs på egen grund.

Se Ordensregler for fællesområderne (udskriftsvenlig version, åbner i nyt vindue).Sidst opdateret 26.7.2009