Vedtægter for grundejerforeningen Dybdalgård

Grundejerforeningens vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 30.11.2006. Vedtægterne er blevet revideret første gang, på generalforsamlingen 24.3.2009. Endnu en revision er vedtaget på generalforsamling 16.03.2016 og godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune 20.06.2016.

Hvad kan/skal grundejerforeningen gøre?
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

I grundejerforeningens vedtægter står der, at foreningen bl.a. skal
1 Forestå drift og vedligeholdelse af fællesområder.
2 Bekoste fremtidige ændringer i fællesarealernes anvendelse.
3 Iværksætte snerydning og grusning af veje, samt vedligeholdelse af vejnet, stier og gadebelysning.
4 Varetage grundejernes interesser over for kommune og eventuelt andre myndigheder.
5 Være kontaktorgan, hvor kommunen kan indhente udtalelse om foreliggende sager, fx dispensationer i henhold til lokalplanen ved byggeri.
6 Fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisere foreningens formål, samt at underskrive og lade tinglyse deklarationer.
7 Udstede et ordensreglement for fællesområderne.

Kontingent til grundejerforeningen fastlægges på den årlige generalforsamling, hvor der også er valg til bestyrelsen. Ordinær generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes i marts.

Vedtægter 2016 (åbner i nyt vindue).

Ikke længere gældende vedtægter:

Vedtægter 2009 (åbner i nyt vindue).

Vedtægter 2006 (åbner i nyt vindue).

Sidst opdateret 06-07-16